ÜGYFÉLTÁJÉKOZTATÓ

1. AZ ÜZEMELTETŐ CÉG ADATAI, FONTOSABB INFORMÁCIÓK

Üzemeltető cég: Biztos Döntés Korlátolt Felelősségű Társaság (a továbbiakban: Társaság)
Székhely: 2100 Gödöllő, Semmelweis utca 23.
Cégjegyzékszám: Cg. 13-09-210394
Adószám: 29028397-2-13
E-mail: info@biztosbontes.hu
Telefonszám: 06 30 612 0224
Képviseli: Gergely Péter ügyvezető
Kamarai tagság: Pest Megyei és Érd Megyei Jogú Városi Kereskedelmi és Iparkamara
Tárhely szolgáltató adatai: Rackforest Kft, székhely: 1132 Budapest, Victor Hugo u. 18-22., elérhetősége: 06 70 362 4785, e-mail címe: info@rackforest.com

2. TÁJÉKOZTATÓ A PORTÁLRÓL ÉS A PROGRAMRÓL

A Társaság lehetővé teszi a www.biztosdontes.hu portál (a továbbiakban: Portál) látogatói számára az általa kifejlesztett, hitel/bankszámla termékek összehasonlítására alkalmas, független programnak (a továbbiakban: Program) az ügyfelek részére történő díjmentes használatát.

A Társaság a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 2013. évi CCXXXVII. törvény szerinti közvetítői tevékenységet nem végez, a látogatókról adatokat nem gyűjt, hitelintézet, illetve pénzügyi vállalkozás részére szolgáltatást nem végez, jutalékot, illetve díjat harmadik személytől nem kap.

A Program által megjelenített eredmények és adatok nem minősülnek ajánlatnak vagy ajánlattételnek és nem jelentenek teljes körű tájékoztatást.

A Programban tárolt adatok a hitelintézetek hivatalos üzletszabályzataiból, illetve egyéb nyilvános adataiból származnak.

Ezeknek a bankoknak a termékeit nem jelenítjük meg a kalkulátorainkban: Bank of China, BNP Paribas, Deutsche Bank, Duna Takarék Bank, ING, KDB Bank, Merkantil Bank, Oberbank, Polgári Bank.
Oldalunkon nem hasonlítjuk össze a vállalati banki termékeket.

A Társaság mindent megtesz annak érdekében, hogy a Programban tárolt adatok rendszeresen frissítésre kerüljenek. Tekintettel arra, hogy nem az összes hitelintézet tesz közzé teljes körű, illetőleg naprakész adatokat, ezért a Társaság nem vállal kötelezettséget arra, hogy az összes Magyarországon működő pénzintézet valamennyi elérhető konstrukcióját naprakész adatokkal nyilvántartsa. Az esetleges pontatlanságokból, elírásokból származó hibás tájékoztatás miatt a Társaság felelősséget nem vállal. A Társaság kizárja felelősségét a partnerei által okozott esetleges károkkal kapcsolatosan is.

A Program a következő hitelintézetek lakáshitel, személyi kölcsön, bankszámla termékeinek adatait jeleníti meg: Budapest Bank, Cetelem, CIB Bank, Cofidis, Erste Bank, K&H Bank, Magnet Bank, MKB Bank, Oney, OTP Bank, Raiffeisen Bank, Sberbank, Takarékbank Zrt., UniCredit Bank

A Program által készített összehasonlító táblázatban szereplő adatok kizárólag tájékoztató jellegűek, szerződéskötési kötelezettséget egyik fél részére sem jelentenek (így különösen: a pénzintézet sem köteles kölcsönnyújtásra). Ezen adatok (lista) nem helyettesítik az egyes hitelintézetek képviselői által, a hitelkérelemhez kapcsolódó további szükséges adatok és információ birtokában adott egyedileg készített, személyes és írásos tájékoztatót.

A Program használata díjmentes. A Programot kizárólag magánszemélyek használhatják, saját vagy közvetlen hozzátartozójuk érdekében. A Program üzleti célból történő felhasználása tilos.

A Társaság nem vállal felelősséggel azokért az esetlegesen bekövetkező károkért, költségekért, amelyek a Portál/Program használatából, vagy használatra képtelen állapotából, nem megfelelő működéséből, üzemzavarából, az adatok bárki által történő illetéktelen megváltoztatásából keletkeznek, illetve amelyek az információtovábbítási késedelemből, számítógépes vírusból, vonal- vagy rendszerhibából, vagy más hasonló okból származhatnak.

A Társaság előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül a Portál/Program tartalmának részben vagy egészben való tárolása, illetve a weboldal bárminemű sokszorosítása, többszörözése, átmásolása, terjesztése tilos.

A Programmal kapcsolatos valamennyi jog fenntartva.

A "promóció" felirattal megjelölt termékek objektív összehasonlítás eredményeképp került a találatok közé, tehát az így feltüntetett paraméterek ugyanazon szempontok szerint kerültek kiszámításra és megjelenítésre, mint a lista további termékeinek elemei.

A részletes feltételek, kondíciók minden esetben az adott hitelintézet vonatkozó Üzletszabályzata, Általános Szerződési Feltétele, Hirdetménye, vagy Kondíciós listája tartalmazza, amelyek a hitelintézetek weboldalán vagy az ügyfélszolgálatokon tekinthetők meg. A hitelintézetek mindenkor fenntartják maguknak a jogot a kondíciók változtatására.

A Portálon megjelent cikkben, útmutatóban szereplő megállapításokat a Társaság a releváns tények és körülmények lehető leggondosabb szakmai értékelése alapján igyekezett megfogalmazni. Ebből adódóan a fenti írás nem tényközlés, hanem a Társaság - megfontolt és felvállalt - szakmai véleményét jeleníti meg. A fentiekre tekintettel bármilyen döntés meghozatala kizárólag az ügyfél felelőssége, a Portálon található adatokra alapozott üzleti döntés esetleges negatív következményeit, illetőleg a nem megfelelő tájékozódásból eredő károkat nem háríthatja át a Társaságra.

3. EGYÉB, HASZNOS INFORMÁCIÓK

Hasznos, illetve kapcsolódó jogszabályok:

2013. évi CCXXXVII. Törvény a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról

53/2016. (XII. 21.) NGM rendelet a pénzügyi szolgáltatást közvetítő előzetes tájékoztatási kötelezettségeinek általános szabályairól

2009. évi CLXII. törvény a fogyasztónak nyújtott hitelről

2001. évi CVIII. törvény az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről

MNB pénzügyi navigátor elérhetősége: https://www.mnb.hu/fogyasztovedelem/penzugyi-navigator

Magyar Nemzeti Bank Fogyasztóvédelmi Központjának alkalmazásainak elérhetősége: https://www.mnb.hu/fogyasztovedelem/penzugyi-navigator-alkalmazasok

A Társasággal kapcsolatos információk itt tekinthetők meg:

Opten: https://www.opten.hu/biztos-dontes-kft-c1309210394.html

Bisnode: https://www.partnercontrol.hu/default.asp?page=7b93f447-428a-4d93-93e2-492a41a85826&view=summary

E-cégjegyzék: https://www.e-cegjegyzek.hu/?cegadatlap/1309210394