Casco

Önkéntesen köthető autóra szóló vagyonbiztosítás. A megkötése azért fontos, mert a kötelező biztosítás a saját autódat ért károk után nem fizet, ha te okoztad a balesetet. A casco ellenben mindig érvényes, ha a biztosítási esemény bekövetkezik.

Több fajtája is létezik. A teljes körű casco védelmet biztosít lopás, törés és elemi károk esetén is. Részfedezetre is köthetsz biztosítást, például lopáskár vagy töréskár esetére.

Ha hitelre vetted az autódat, akkor a hitelező bank kötelezhet a casco megkötésére a zálogjogosultságára hivatkozva.