Kárbejelentés

A biztosított hivatalos bejelentése a biztosító felé, amelyben jelzi, hogy a biztosítási esemény megtörtént.

Fontos, hogy a kárbejelentést a szerződésben kikötött határidőn belül meg kell tenni. Ha mégis túlléped ezt a keretet és az eltelt idő miatt a körülmények már nem tisztázhatók, akkor a biztosító mentesülhet a fizetési kötelezettsége alól.