Kárenyhítés

Olyan magatartás, amelynek célja, hogy egy bekövetkezett káresemény negatív hatásait csökkentse.

A kárenyhítés minden károsult számára kötelező a polgári jog értelmében.