Káronszerzés tilalma

Az a szabály, amely szerint a károsult nem vagyonosodhat a kártalanítás által.

Ennek értelmében nem kaphat nagyobb kártérítési összeget, mint amennyi a vagyontárgy értéke volt a káresemény előtt.