Kártalanítási Számla

Egy garanciaalap, amelyből a biztosítással nem rendelkező gépjármű-üzembentartók okozta károkat térítik meg.

Ezt az alapot a MABISZ kezeli. A kárrendezés elsősorban a személyi sérüléses károkat érinti.