BEVA: Minden, amit a Befektető-védelmi Alapról (BEVA) tudnod kell 2024-ben

Mit mond szakértőnk?Bezár

A BEVA egy nagyon fontos védelem azokra az esetekre, amikor úgy gondolod, hogy a befektetésed kezelése jó kezekben van, aztán egyszer csak arra ébredsz, hogy nem. A befektetési szolgáltatód ellen felszámolási eljárást indítottak, vagy bíróságon mondták ki a felszámolást.
 
Ezek az esetek arra szoktak vonatkozni, ha a rábízott vagyont gondatlanul, vagy szándékos bűncselekménnyel kezelte a befektetési szolgáltatód, amiről nem volt tudomásod. A kártérítés arra az esetre vonatkozik, ha nem tudná kifizetni.
 
Nyilvánvaló, hogy - mivel ezek az esetek mindig utólag derülnek ki - ilyenkor jó védelmet jelent a BEVA. Főleg, hogy nem kell érte fizetni, mert a védelem automatikus. Önrész csak kifizetéskor van, az 1 millió forint feletti rész 90 százaléka.
 
Ami fontos, hogy a befektetési szolgáltatód által nyilvántartott követelésed vesd össze az MNB oldalán lekérdezhető nyilvántartással. Ekkor biztos lehetsz benne, hogy a pénzed nem fiktív ügyfélszámlákon van és már csak a hűlt helyét találnád a befektetési szolgáltatódnál.

 • Írta: Homa Péter
 • frissítve: 2024. január 1.
 • promóció

A Befektető-védelmi Alap (rövidítve BEVA) akkor kártalanít, ha a befektető - a BEVA tagjaként - értékpapírja vagy befektetett pénze befagy. A kártalanítás nem vonatkozik a befektető befektetési kockázataira, csak arra a pénzre, amely a befektetést kezelő szervezet hiányosságaiból, szabálytalan működéséből ered. Lépésről lépésre elmondjuk hogyan kaphatod vissza a pénzed és mennyit kaphatsz vissza, ha véletlenül olyan szerencsétlenség érne, hogy a BEVA kártérítésére szorulsz.

A betétbiztosítással ellentétben, melyet az Országos Betétbiztosítási Alap (OBA) kezel, a BEVA körébe tartozó kártalanítások nem jelentik szükségszerű kockázatát a befektetéseknek. Ebben az útmutatóban ezekről az esetekről és a kártérítés feltételeiről lesz szó.

Milyen esetekben fizet kártérítést a BEVA?

A BEVA akkor fizet kártérítést az alap valamely tagjánál lévő befektetésed után, ha arról érvényes szerződéssel rendelkezel és a neveden nyilvántartott vagy neked - például örökség alapján - járó vagyont, ami lehet pénzben és értékpapírban, a befektetési szolgáltatód nem tudja kiadni.

További feltétele a kifizetésnek, hogy a befektetési szolgáltatód ellen felszámolási eljárás legyen érvényben és te sem tartozol a kártalanításból jogszabály szerint kizárt magánszemélyek körébe. Ezek az érintett befektetési szolgáltató vezetői, tulajdonosai, valamint ezek közeli hozzátartozói.

Ha nem természetes személyként követelsz, akkor pedig nem tartozhatsz a kártalanítás alól kizárt jogi személyek körébe. Utóbbiak lehetnek például az intézményi befektetők, a helyi önkormányzatok vagy a tartósan 100 százalékos állami tulajdonban lévő gazdasági társaságok.

Beva károsult olvassa amit a befektető cége éves kimutatását papíron

A BEVA kártérítése a megbízási, a kereskedelmi és a portfóliókezelési tevékenységre, valamint az értékpapír letéti őrzési, letétkezelési, valamint értékpapírszámla- és ügyfélszámla-vezetési szolgáltatásokra terjed ki.

A BEVA hatálya alá azok a befektetési szolgáltatók, egyéni portfóliókezelést végző befektetési alapkezelők, illetve pénzügyi vállalkozások tartoznak kötelezően, amelyek tevékenységüket a Magyar Nemzeti Bank (MNB), mint felügyelet engedélyével folytatják.

Az árutőzsdei szolgáltatók nem kötelesek csatlakozni, így ezeknél a szolgáltatóknál a befektetés előtt tájékozódj arról, hogy rendelkeznek-e BEVA tagsággal. Egy BEVA tagság megléte azonban önmagában még nem elégséges feltétele a kártérítésnek, az ugyanis csak a BEVÁ-hoz történt csatlakozás után megkötött szerződésekre vonatkozik.

Mikortól indítható meg a kártérítési eljárás?

Az jelenti a kiindulási alapot, ha az MNB, mint felügyelet felszámolási eljárást kezdeményez a BEVA valamely tagja ellen, vagy a bíróság rendeli el a BEVA tag felszámolását. Amint ezek valamelyikét közzétették, attól számított 15 napon belül az érintett befektetők közleményből értesülhetnek a kártalanítás lehetőségéről.

Ezeket a közleményeket a https://kozzetetelek.mnb.hu/ honlapon teszik közzé. Emellett természetesen hírt ad róla a sajtó, a BEVA és az MNB honlapja, továbbá az érintett befektetési szolgáltató honlapja is. Ebből a közleményből megtudhatod az igényed érvényesítésének és a kártalanításnak a szabályait.

A kártalanítást kérned kell

Kártalanításra csak akkor kerülhet sor, ha kérelmezed azt! A kérelmedet a BEVA által rendszeresített és a befektetők számára ingyenesen rendelkezésre bocsátott formanyomtatványon nyújthatod be, amihez mellékelni kell a követelés alapjául szolgáló szerződést is.

A kérelmet az igényérvényesítés első napjától számított egy éven belül nyújthatod be. Ha ezt mégsem tudod megtenni olyan okból, amely alapján kimenthető (pl. hosszabb külföldi tartózkodás, gyógykezelés stb. miatt), akkor a kérelem az akadály elhárulását követő 30 napon belül terjeszthető elő annak indoklásával együtt, hogy miért mulasztottad el a határidőt.

100 000 euróig kártérít a BEVA

Mindenekelőtt fontos tudnod, hogy a befektetési csalások megelőzése érdekében 2016 februárjától kezdve lehetőséged van arra, hogy a befektetési szolgáltatód által közölt nyilvántartást a nála kezelt vagyonodról lekérdezd az MNB nyilvántartásából is. Ezzel összevetheted a befektetési szolgáltatód nyilvántartását a felügyeleti nyilvántartással. A kettőnek természetesen meg kell egyeznie.

Ha a befektetési szolgáltatód működését felfüggesztik, akkor a befektetői szerződéseddel alátámasztott követelésed és a BEVA tag által nyilvántartott adatok egyezősége esetén állapítja meg a kártalanítás összegét a BEVA.

Aggódó befektetők ellenőrzik az mnb oldalán a befektetéseiket

A kártalanítást akkor is pénzben fizetik ki, ha értékpapír után jár. Ekkor a kártalanítás összegét az értékpapírnak a felszámolás kezdő időpontját megelőző 180 nap átlagárfolyama alapján számítják ki. Tőzsdei vagy tőzsdén kívüli árfolyam hiányában a kártalanítás alapjául szolgáló árat a BEVA igazgatósága állapítja meg, ha kell, akkor ehhez szakértőt is bevonnak.

Ha megállapítják a kártérítésed összegét, azt legfeljebb 100 000 eurónak megfelelő összeghatárig fizetik ki. Pontosabban az első 1 millió forintig 100 százalékban, felette 90 százalékban fizetik ki, itt tehát van egy 10 százalékos önrész.

A 100 000 eurós értékhatár befektetőnként és összevontan érvényes.

A 100 000 eurós határ forintra történő átszámításakor a felszámolás kezdő időpontjában érvényes MNB devizaárfolyamot veszik figyelembe.

Fél éven belül meg kell kapnod a kártalanítás összegét

Mint említettük, a kártalanításra kizárólag akkor kerülhet sor, ha erre írásbeli igényt nyújtasz be, a szerződésed mellékelésével, amivel alátámasztod a követelésed jogosságát.

Amennyiben rendelkezésre áll a BEVA tag által vezetett nyilvántartás, akkor a BEVA legkésőbb a kérelem benyújtásától számított 90 napon belül bírálja el a kérelmedet és értesít ennek eredményéről. Ha a BEVA döntését vitatod, akkor csak polgári peres eljárás útján léphetsz fel vele szemben.

A BEVA a kártalanítási igényeket a felszámolótól kapott adatok alapján dolgozza fel.

Ha a kártalanítás mértékét megállapították, akkor a BEVA haladéktalanul, de legfeljebb az elbírálástól számított 90 napon belül fizeti azt ki, amit nagyon indokolt esetben – az MNB előzetes jóváhagyásával – egy alkalommal és legfeljebb további 90 nappal lehet csak meghosszabbítani.

Mire nem fizet kártérítést a BEVA?

Végül fontos tudnod azt is, hogy mikor nem fizet kártérítést a BEVA.

 • ha a befektetővel szerződő szervezet a szerződés megkötésekor nem volt tagja a BEVÁ-nak
 • ha a követelés bankbetéten alapul (ekkor az Országos Betétbiztosítási Alap az illetékes)
 • ha a követelés a befektetés értékvesztésén alapul, és a pillanatnyi értéket ki tudná fizetni a befektetési szolgáltatód
 • ha a törvény szerint ki vagy zárva a kártalanítandók köréből
 • ha a befektetési szerződésed nem tartozik a BEVA biztosításának hatálya alá - ha a követelésed nem a BEVA tagjának birtokába került pénz vagy értékpapír kiadására vonatkozik
 • ha nem szerepelsz a BEVA tag nyilvántartásában

Ha a jogszabályi feltételek hiányoznak, akkor jogilag nem, kizárólag méltányossági alapon kaphatsz kifizetést.

Összefoglaló a BEVA működéséről

A Befektető-védelmi Alap (BEVA) azért jött létre, hogy a befektetők részére korlátozott vagyoni védelmet nyújtson olyan károk ellen, amelyeket nem feltétlenül várható befektetési kockázatok okoznak. A BEVA tehát nem a befektetett pénzre fizet kártérítést, hanem csak arra az esetre, ha a befektetett pénzed pillanatnyi értékét a befektetési szolgáltatód nem tudja kifizetni.

Nem minden szervezet tagja a BEVÁ-nak, ezért a befektetés előtt célszerű tájékozódnod arról, hogy a befektetésedet kezelő szervezet rendelkezik-e BEVA tagsággal.

Kártérítést csak a BEVA tagokkal szembeni követelésként fizet ki a BEVA.

A BEVA legfeljebb 100 000 eurónak megfelelő deviza- vagy forintösszegig fizet ki kártérítést, amelyből az 1 millió forint feletti rész 10 százalékos önrészt tartalmaz.

A befektetési szolgáltatód által nyilvántartott értékpapírokat és összegeket a Magyar Nemzeti Bank (MNB) nyilvántartásából is ellenőrizheted, egyben összevetheted azzal, amit a szolgáltatód nyilvántartása mutat. Ez is egy jele annak, ha nincs miért aggódnod.

A kártérítésedet a kártalanítási kérelem benyújtásától számított legfeljebb fél éven belül fizetik ki.

A BEVA kártérítés előnyei és hátrányai

 • kapsz kártérítést azon befektetéseid után, amelyek befagytak
 • a befektetővédelem számodra ingyenes
 • a törvény szerinti kifizetésről végső soron a magyar állam pénzügyi garanciája gondoskodik
 • a kártérítés felső határa 100 000 euró, illetve annak megfelelő forintösszeg
 • a pénzed szokásos piaci kockázatára nem vonatkozik a BEVA kártérítése, csak arra az esetre, ha a szolgáltató a nyilvántartott vagyont nem tudja kiadni
 • a BEVA kártérítése 1 millió forint felett önrészt, tehát saját kockázatot tartalmaz
 • nem kötelező minden befektetést kezelő szervezetnek csatlakozni a BEVÁ-hoz
 • a BEVA a kártalanítási kérelem benyújtástól számított 90+90 napon belül fizet, szemben az OBA 20 munkanapjával

Maradtak kérdéseid?

 • Hol nézhetek utána a pontos jogi szabályoknak a BEVA kártalanítását illetően?

  A BEVA kártalanítási kötelezettségét a tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény szabályozza.

 • Honnan tudhatom, hogy a befektetésem kezelője tagja-e a BEVÁ-nak?

  A BEVA hivatalos oldalán olvasható a BEVA tagintézeteinek listája.

 • Hol tájékozódhatok a folyamatban lévő kártalanítási eljárásokról?

  A BEVA hivatalos oldalán közli az éppen folyó kártérítési eljárásokat.

Homa Péter
Homa Péter bankszámlaszakértő
Linkedin
Homa Péter bankszámlaszakértő

Kisgyerekkoromban a golyós számológépen szocializálódva fogtam bele a pénzügyekbe, amiből végül merő véletlenségből egy közgazdász diploma lett. Közben rájöttem, hogy a bankkártya nem csak levélbontásra alkalmas, hanem ha ATM-be dugjuk, az el is nyelheti. Ebből a felismerésből született meg több ezer szakmai cikk többféle pénzügyi-gazdasági portálon, immáron harmadik évtizede. Eretnek nézeteim tálalására végre megtaláltam végleges helyemet a BiztosDöntésnél, ahol célom, hogy közérthetően hozzam el neked mindazt, amivel megtalálod a helyed a napi pénzügyekben.